Advokatfirman Victor - en del av bygg- och fastighetsbranschen

Advokatfirman Victor - en del av bygg- och fastighetsbranschen

Advokatfirman Victor lämnar kvalificerad juridisk rådgivning till byggherrar, entreprenörer, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, exploatörer, arkitekter, tekniska konsulter och andra aktörer i bygg- och fastighetsbranschen.

Vi arbetar med att förebygga tvister. Det främjar goda affärsrelationer. Men tvister går inte alltid att undvika och ibland går de inte heller att lösa utan en rättprocess. Vi har stor erfarenhet av uppdrag som ombud i domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Frågor om fackmässighet, byggnormer och utförande är centrala i vår bransch. Vi har därför etablerade samarbeten med erfarna besiktningsmän och tekniskt sakkunniga.

V-märkt

ARTIKEL

Vid löpande räkning är det lätt att underskatta vikten av att dokumentera parternas överenskommelse beträffande prisets beräkning. Entreprenören vill ha ersatt sina kostnader och beställaren är villig att ersätta entreprenören för kostnaderna. Inte sällan har dock entreprenören och beställaren olika syn på vilka kostnader som ska ersättas och med hur mycket.

Fler V-märkt