Advokatfirman Victor - en del av bygg- och fastighetsbranschen

Advokatfirman Victor lämnar kvalificerad juridisk rådgivning till byggherrar, entreprenörer, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, exploatörer, arkitekter, tekniska konsulter och andra aktörer i bygg- och fastighetsbranschen.

Vi arbetar med att förebygga tvister. Det främjar goda affärsrelationer. Men tvister går inte alltid att undvika och ibland går de inte heller att lösa utan en rättprocess. Vi har stor erfarenhet av uppdrag som ombud i domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Frågor om fackmässighet, byggnormer och utförande är centrala i vår bransch. Vi har därför etablerade samarbeten med erfarna besiktningsmän och tekniskt sakkunniga.

V-märkt

ARTIKEL

I den här artikeln undersöks närmare vad som gäller för en bostads­rättsförening som få svårt att sköta sina ekonomiska åtaganden. Vad gäller för bostadsrättsföreningen vid konkurs? Hur påverkas med­lemmarna? Och hur stor är risken i dagens läge?

Fler V-märkt