Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundet har inrättat en konsumenttvistnämnd. Nämnden kan under vissa förutsättningar pröva arvodestvister mellan advokatbyrå och konsument. Information om detta finns på nämndens hemsida: https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden.

Nämndens postadress är: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.