V-märkt

ARTIKEL

I den här artikeln undersöks närmare vad som gäller för en bostads­rättsförening som få svårt att sköta sina ekonomiska åtaganden. Vad gäller för bostadsrättsföreningen vid konkurs? Hur påverkas med­lemmarna? Och hur stor är risken i dagens läge?

ARTIKEL

Vid löpande räkning är det lätt att underskatta vikten av att dokumentera parternas överenskommelse beträffande prisets beräkning. Entreprenören vill ha ersatt sina kostnader och beställaren är villig att ersätta entreprenören för kostnaderna. Inte sällan har dock entreprenören och beställaren olika syn på vilka kostnader som ska ersättas och med hur mycket.

ARTIKEL

Utbyggnaden av laddinfrastruktur för fordon går fort. Många samfällighetsföreningar står nu i begrepp att uppgradera sina parkerings­platser med möjligheter att ladda fordon. I den här artikeln tittar vi när­mare på vissa juridiska överväganden som då kan behöva göras.

ARTIKEL

Bergvärme är och har visat sig vara ett konkurrenskraftigt alternativ på energimarknaden. Borrning efter bergvärme är en utvecklad och beprövad metod. Fördelarna är många men som oftast i bygg- och anläggningsverksamhet gäller det att identifiera och minimera risken för skador på omgivningen.