Teresia Mårdh - Advokat

Teresia arbetar främst med hyresfrågor men även arrenderätt och andra nyttjanderätter.

Uppdragen innefattar alla typer av frågor rörande lokalhyresavtal, såväl inför att ett hyresavtal tecknas under hyresförhållandet, vid omförhandling som vid avflyttning. Teresia arbetar även med frågor som rör blockhyra, arrenden och bostadshyra.

Teresia arbetar oftast med lokalhyresgäster men även med stora och små fastighetsägare.

Teresia är ombud i tvister i allmän domstol och i hyres- och arrendenämnden.

Erfarenhet

Advokatfirman Victor, 2024-

Advokat och delägare, Advokatfirman Allié, 2016-2024

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2017

Jurist, Svensk Handel Juridik, 2013-2016

Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2006 – 2013

Secondment, Astra Zeneca, 2012

Tingsnotarie, Mölndals tingsrätt, 2007-2008

Jur. kand. Göteborgs Universitet, 2006

Tel: 0735 – 16 47 85
E-post: teresia.mardh@advokatfirmanvictor.se