Jerker Hällqvist - Advokat

Jerker är specialiserad på tvistlösning och biträder i tvister i domstol och skiljeförfaranden. Särskild fokus ligger på entreprenad- och fastighetsrelaterade tvister men han hanterar också ärenden rörande exempelvis skadestånd och fordringar. Utöver tvister lämnar han rådgivning inom företags- och fastighetsöverlåtelser, konkursfrågor och allmän affärsjuridik, liksom fastighetsrelaterade ärenden som strandskydd, bygglov och liknande ärenden.

Jerker har många års erfarenhet från advokatbyrå och har även arbetat som bolagsjurist och vid domstol.

Erfarenhet
Advokatfirman Victor, 2019-

Advokat, Göteborgs Advokatbyrå, 2018-2019

Chief Legal Officer, Transtema Group (publ.) 2017-2018

Adjungerad ledamot, Hovrätten för västra Sverige 2016

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2013

Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå 2012-2017

Bolagsjurist, Aros Kapital 2011-2012

Biträdande jurist, Mannheimer Swartling 2007-2011

Jur. kand. Göteborgs Universitet 2007

Tel: 0706 – 23 21 43
E-post: jerker.hallqvist@advokatfirmanvictor.se