Elias Ercin - Advokat

Elias är främst verksam inom de entreprenad- och fastighetsrättsliga områdena där han bistår bland andra företag, ekonomiska föreningar och kommuner med rådgivning och som juridiskt ombud.

I och med sin tidigare bakgrund som kommunjurist med specialisering inom samhälls- och stadsbyggnadsjuridik har han goda kunskaper inom de fastighetsrättsliga områden som kommuner ställs inför i sin verksamhet. Elias bistår också med affärsjuridisk rådgivning till företag. I det arbetet har han stor nytta av sina egna erfarenheter av att driva företag. Något han gjort i över 20 år.

Elias uppträder som ombud i förvaltningsdomstol, mark- och miljödomstol och i allmän domstol.
Hans rättsområden är i huvudsak följande.

PBL | Planrätt | Byggrätt
Entreprenadrätt I Konsulträtt
Mark | Exploatering | Fastighetsbildning | Fastighetsöverlåtelser
Kommunalrätt | Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt
Affärsjuridik

Erfarenhet
Advokatfirman Victor, 2021-

Kommunjurist, Partille kommun, 2017–2021

Kommunjurist, Falköpings kommun, 2014–2017

Jurist, BG Law Firm, 2016–2021

Notarie/ Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborgs, 2012–2014

Jur.kand. Göteborgs Universitet, 2012

Tel: 0708 – 27 04 55
E-post: elias.ercin@advokatfirmanvictor.se